2017 год
Текст звіту ПрАТ "Сумський Промпроект" за 2016 рік 18.04.2017
Текст звіту ПрАТ "Сумський Промпроект" за 2016 рік
Повідомлення про виникнення особливої інформації_2 03.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 03.04.2017
Повідомлення про проведення рiчних Загальних зборів акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації 27.02.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2017
2016 год
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Текст звіту ПрАТ "Сумський Промпроект" за 2015 рік
Запрошення на збори акціонерів 2016.doc
2015 год
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2015.doc
До уваги акціонерів 2015.doc
Звіт за 2014 рік.doc
2014 год
Повідомлення про виникнення особливої інформації квітень 2014.doc
До уваги акціонерів 2014.doc
Повідомлення про виникнення особливої інформації лютий 2014.doc
2013 год
Річний звіт 2013.rtf
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2013.pdf
До уваги акціонерів 2013.pdf
2012 год
Повідомлення про виникнення особливої інформації вiд 22.06.2012.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації комісія.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформаці2.pdf
Порядок Денний Позачергові Збори.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформаці.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформаці1.pdf
Збори.doc
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.pdf
Інформація про стан корпоративного управління.pdf
Інформація про посадових осіб емітента.pdf
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.pdf
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.pdf
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.pdf
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.pdf
Інформація про загальні збори акціонерів.pdf
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.pdf
Примітки до річної фінансової звітності.pdf
Основні відомості про емітента.pdf
Опис бізнесу.pdf
Звіт про фінансові результати.pdf
Звіт про рух грошових коштів.pdf
Звіт про власний капітал.pdf
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств.pdf
Відомості про цінні папери емітента.pdf
Баланс0001.pdf
Титульний аркуш.pdf
Зміст.pdf
Річний звіт 2012.doc

40004, Украина, Сумы,
пл. Привокзальная,9
тел.: +38(0542) 25-13-94
тел./факс: +38(0542) 78-77-46
оffісе@prоmprоеkt.sumу.uа

Copyright © 2013 Promproekt.sumy.ua. All rights reserved